de berch

In de zomer van 2012 heeft onze Stichting met veel succes haar eerste Iepenloftspul georganiseerd. Het Iepenloftspul Straverus speelde zich af in de Koepeinse polder en vertelde het verhaal van de bewoners van Bantegea door de eeuwen heen, met de figuur van Straverus, een van magie vervuld personage, als spil van het verhaal. Het Iepenloftspul was een van de succesvolste producties van 2012 en werd bekroond met de “Gouden Gurbe” van de Leeuwarder Courant en met een alle dagen uitverkocht huis. Nu gaan we het spektakel van het eerste Iepenloftspul evenaren en naar onze overtuiging overtreffen. Speelde Straverus zich af in de prachtige natuur van het polderlandschap, “De Berch”speelt zich af in de dorpse omgeving van Bantega zelf.

In een nacht verschijnt er midden in het dorp een berg. Opgerezen uit het niets, onverklaarbaar. Waar komt de berg vandaan? Is dit het einde der tijden? Of liggen er meer aardse oorzaken aan ten grondslag. Wat wil het dorp met de berg en hoe gaan de dorpsbewoners om met zo’n plotselinge verandering. Kortom: een spannend iepenloftspul midden in Bantegea! Van en door het dorp.

schrijver: Keimpe Vlietstra
regisseur: Luuk Eisema
produktieleiding: Jelle Wesselius

Bestuur stichting iepenloftspul Bantegea:
Voorzitter: Jon Visser
Penningmeester: Setske ter Wee
Secretaris: Jantsje van der Veen
Bestuurslid: Liesbeth Weinans, Cees de Boer en Jet Frenken

Spilers:
Piter  •  Tiemen Toering, Lid fan de Shells Angels
Jan  •  Jan Klijnstra, Lid fan de Shells Angels
Jorrit  •  Cees Klijnstra, Lid fan de Shells Angels
Hindrik  •  Jaap Frankema, Lid fan de Sneinsblokje Om Tigers
Klaas  •  Rinze Kootstra, Lid fan de Sneinsblokje Om Tigers
Jelke •  Jan van der Molen, Lid fan de Sneinsblokje om Tigers
Sybren Hoekstra  •  Albert Fabriek, Foarsitter fan Pleatselik Belang
Jantsje  •  Niesje Haisma, Frou fan Sybren Hoekstra
Wolter  •  Gerard de Haan, Mollefanger
Mevr. de Vries  •  Jolanda Schokker, Boargemaster
Sytske  •  Marije Semplonius, Ferslachjouwer Omrop Fryslân, dochter Boargemaster
Plysje de Blaauw •  Jantsje van der Veen, Plysjefrou
Ambtner en reislieder  •  Baukje Stoeten, Yn tsjinst by de gemeente
Jozias C.K.L. Hoogeboom  •  Jelle Wesselius,  Tydlik yn funksje as Gûverneur fan Bantegea
Tryn  •  Riki de Haan,  Frou fan Hindrik
Aaltsje  •  Bianca Hoekstra,  Frou fan Klaas
Anneke  •  Antje Haisma,  Frou fan Jelke
Frou Kerkstra •  Geertsje Wassink,  Doarpsbewenner
Frou Faber  •  Geartsje Witteveen,  Doarpsbewenner
Gelske  •  Debby van Veen,  Doarpsbewenner
Famke  •  Annie de Haan,  Doarpsbewenner
Famke  •  Renske de Haan,  Doarpsbewenner
Famke •  Hendrike ter Heide,  Doarpsbewenner
Wite mol •  Amarens Bergstra,  Haadmol
Alberta Mol  •  Arianne Vincenten,  Mol
Linda de Mol  •  Grietje Haisma,  Mol
Joop Mol  •  Bert Piek,  Mol
Deade Mol  •  Helina de Jong/Yentl de Jong,  Mol
Minister presidint  •  Jan van der Molen, minister president
Auke  •  Geert Schokker,  Ferslachjouwer by Omrop Fryslân
Kamaraman •  Jan de Haan,  Yn tsjinst by Omrop Fryslân
Fierders binne ferskate spilers te sjen as Doarpsbewenner, Grinzer toeristen,
Keaplju, Sjauffeurs of oars……!

Muzyk:
Hans Hanse • Dirigint en muzikale begelieding
Rein Planting • Muzikale begelieding

Sjongers:
Alie Wesselius • Anton Kroes • Arianne Vincenten • Arjen Schat • Baukje Boersma •
Bertus Thomas • Bouwe Speerstra • Bregtje Kelderhuis • Cees Klijnstra • Coby Hoekstra •
Froukje Kootstra • Germ de Jong • Hans Kraak • Hennie Westera • Henny Thomas • Henny van der Bijl •
Jan van der Veen • Jannie Kroes • Liesbeth Weinans • Riki de Haan • Rinze Kootstra • Thiemen Berger

Dekor:
Bert Piek • Beene Haisma • Jochum Muurling • Marten Jan de Jong • Anne Slump • Chris ter Heide • Joop de Vries
• Lucas de Jong • Jelle Wesselius • Johan van den Tweel • Jappie Kelderhuis • Geert Schokker • Bertus Thomas
• Hans van der Veen • Marten Hoekstra • Age Kelderhuis • Jan Klijnstra sr

Technyk ljocht en lûd:
Beene Haisma • Geert Schokker • Lucas de Jong

Grime:
Jolanda Schokker • Ester Kraak • Antje Haisma • Yvonne de Jong • Gerrie Kroes • Marjan Kelderhuis •
Lidia ten Boom • Marty de Haan

Klean:
Hellen Zeeders (ûntwerp) • Truus Kelderhuis • Margje Bosscha • Jannie Ruiter • Geertje Wassink • Akkie Kelderhuis

Hoareka:
SCC De Pomp, Roelie Toering

Diner:
Feike Vaartjes • Sytze Banga • Joekje Banga Vaartjes • Liesbeth Weinans • Jet Frenken

Foarmjouwing: webside en printwurk:
Jet Frenken

Foto’s:
Johan Westenbroek